Kin's เบาะหนังแท้ มีจรรยาบรรณ และรับประกันแบบมีเหตุผล
 
 
การเลือกซื้อเบาะหนังแท้ในปัจจุบัน แค่คำว่า
"หนังแท้" คำเดียวนั้นไม่เพียงพอแล้ว ต้องดูด้วยว่า
เป็นหนังแท้ชนิด หรือเกรดอะไรด้วย


• เนื่องจากปัจจุบันเบาะหนังแท้เป็นที่นิยมกันมาก ทำให้ร้านหรือผู้ผลิต
เบาะหนังแท้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ราคาเบาะหนังแท้ จึงแตกต่างกันมี
หลายราคา แต่ทุกร้านมักจะบอกว่าเป็นหนังแท้ เกรด A มิได้ผสมหนังเทียม
(PVC) จริงอยู่ที่ร้านไม่ได้โกหกท่านในเรื่องหนังแท้ แต่เป็นหนังชนิดอะไร
ท่านมิอาจรู้ได้ชัดเจนนัก

• จึงต้องมีการออกใบรับประกันขึ้น 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่คุณภาพ
โดยการรับประกันปากเปล่านั้น ยิ่งไม่น่าเชื่อถือด้วยความไม่มีจรรยาบรรณ
ของร้านเบาะหนังหรือด้วยสภาพการแข่งขันสูง ทำให้ร้านเบาะบางร้านออก
ใบรับประกันแบบขอไปที ไม่ต้องมีเงื่อนไขและไม่มีเหตุผลในการรับประกัน
คืองานใช้อย่างไรก็ได้ รับประกันได้หมด

• หนังแท้ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้หุ้มเบาะรถยนต์ได้ ทั้งที่คงทนและไม่คงทน

  1.หนังผิวล้วนทั้งชุด เป็นหนังชั้นบนสุดของวัว ซึ่งจะมีคุณสมบัติ ยืดหยุ่น
   ดีกว่า เรียบละเอียดไม่สากมือนุ่มกว่า ตัดเย็บเข้ารูปได้เรียบร้อยกว่า
   ทบทานสูงกว่า โดยใช้หนังผิวทุกชิ้นส่วนของการตัดเย็บ รวมทั้งแผง
   ข้างประตูทั้ง 4 บาน การรับประกันได้เต็มรูปแบบ 2-3 ป
 
  2.หนังผิวผสมหนังท้อง หนังท้องคือหนังชั้นที่สองของวัว ปกติหนังวัว 1 ตัว สามารถแบ่งได้ถึง 3 ชั้น โดยการเข้าเครื่องผ่าหนัง ชั้นแรกใช้ทำเป็นหนังผิว ชั้นที่สองใช้ทำหนัง
   ซับในรองเท้าหรือกระเป๋าเรียกว่าหนังท้อง ชั้นที่สามใช้ทำกาว หรือด็อกชิว(ของเล่นสุนัข) และหนังชั้นที่สองหรือหนังท้องสามารถเคลือบสีแบบหนังผิวแต่ความทนทาน
   จะด้อยกว่าและหยาบสากมือกว่าหนังผิวมากถึงกว่า 50% จึงนิยมนำมาใช้ในส่วนที่ไม่สำคัญมากนัก "แต่ลูกค้าจะได้คำว่าหนังแท้เหมือนกัน" นำมาตัดเย็บเป็นเบาะรถยนต์
   โดยใช้หนังท้องผสมด้านข้างและด้านหลังของเบาะรวมทั้งแผงข้างประตูทั้ง 4 บาน ส่วนด้านหน้าสัมผัสทั้งหมดเป็นหนังผิว จึงทำให้ความทนทานยังคงไม่ลดลงมาก สามารถ
   รับประกันได้ถึง 1-2 ปี

3.หนังท้องล้วน คือใช้หนังท้องในการตัดเย็บทั้งตัวเบาะทุกส่วน รวมทั้งแผงข้างประตูทั้ง 4 บาน การตัดเย็บจะสวยงามด้อยกว่าทั้งสองแบบข้างต้น และหนังท้องล้วนจะไม่
   ทนทาน ใช้ได้ไม่นานหนักก็จะแตกง่าย การรับประกันได้ไม่เกิน 1 ปี (ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท)

4.หนังนิ่มกระเป๋าหรือรองเท้า เป็นหนังที่ไม่ใช่สเป็ครถยนต์แต่สามารถหุ้มเบาะได้เหมือนกันแต่ความทนทานต่อการเสียดสีต่ำมาก และการฟอกจะไม่คำนึงถึงสารพิษระเหย
   เท่ากับหนังเบาะรถยนต์
 
• เบาะหนังแท้สำหรับเมืองร้อนที่แท้จริง ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เบาะหนังแท้ฟอกตามสูตรเมืองร้อนโดยโรงงานฟอกหนังของไทย ถึงจะมีประสบการณ์รับรู้สภาวะอากาศในเขตร้อนที่แท้จริง เคมีที่ใช้ฟอกนำเข้าจากยุโรปและเครื่องจักรที่ใช้ฟอกหนังก็มาตรฐานระดับโลก ซึ่งปัจจุบันหนังเบาะรถยนต์ของไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพสูง ท่านจึงมั่นใจได้ว่า หนังนอกฟอกนอกหรือหนังนอกฟอกใน ใช้มาตรฐานเบาะรถยนต์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่สถานที่ใช้งานเท่านั้น และที่สำคัญด้วยต้นทุนต่าง ๆ ที่แท้จริง ราคาหนังเบาะรถยนต์ของไทย จึงมีราคาถูกกว่าแน่นอน

• กว่าจะรับประกันได้ถึง 3 ปี Kin's ได้พัฒนาหนังหุ้มเบาะรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยเริ่มพัฒนาด้านคุณภาพหนังตามมาตรฐานรถยนต์เมืองร้อนโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทยเฉกเช่นบริษัทรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก ที่ต้องพัฒนาเครื่องยนต์และวัสดุต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับประเทศผู้ใช้นั้น ๆ โดย Kin'sได้มีการออกใบรับประกันคุณภาพเบาะหนังแท้รถยนต์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายแรกในเมืองไทย จนปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพ จนสามารถรับประกันได้ถึง 3 ปี

• รับประกัน 3 ปี ได้อย่างไร ที่มีเหตุผลรองรับ Kin's ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการรับผิดชอบต่อสินค้า โดยการออกใบรับประกันคุณภาพเบาะหนังแท้รถยนต์เป็นแห่งแรก ได้ตระหนักถึงวิธีการรับประกันที่ไม่ใช่เพียงโฆษณาคำว่ารับประกันแล้ว โดยมีวิธีการรับผิดชอบหากคุณภาพไม่ได้ดั่งที่โฆษณาไว้ และต้องมีวิธีการใช้งานและดูแลรักษาอย่างถูกต้องเบาะหนังแท้ถึงจะคงทนได้ตามเวลาที่รับประกันวิธีหนึ่งที่ Kin's ทำให้เบาะหนังแท้ของท่าน ใช้งานได้คงทน นานกว่าปกติ นอกเหนือจากการออกใบรับประกันอย่างเดียวคือ การดูแลบำรุงรักษา ขัด เคลือบ เบาะหนังแท้อย่างถูกวิธี ด้วยครีมและน้ำยาสำหรับหนังแท้โดยเฉพาะ โดย Kin's เป็นแห่งเดียวที่มีบริการนี้ครบวงจรตั้งแต่การผลิต
 
ตัวอย่างใบรับประกัน
 
 
 
 


 
 
Sticker รับประกัน ที่ตัวเบาะ
Sticker ติดรถ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
   
 
 
ภาพเบาะ ก่อนเข้ารับบริการขัด เคลือบ
ภาพเบาะ หลังเข้ารับบริการขัด เคลือบ
   

รถทุกคัน ที่มาเข้ารับบริการ จะได้รับการล้างอัดฉีด และ ดูดฝุ่นภายในฟรี


 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Home  l   Promotions  l   Product  l  Warrant  l   Technical  l   Our ISO 9001 : 2000  l   About Us  l   Exhibition  l   Gallery  l   Maps
หากท่านไม่สามารถเปิดใช้งานผ่าน iphone หรือ ipad ได้กรุณาคลิกที่นี้เพื่อดู Website Kins-Auto version เก่าครับ